BEHÖRIGHETER

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV). Läs mer om BKRs branschregler genom att klicka här

Brandsäkerhet vid heta arbeten. Läs mer här

Planering, projektering och utförande för en bra arbetsmiljö

VILLKOR

I våra avtal med kunder finns det alltid med villkor som styr hur vi som entreprenör och hur du som kund ska agera vid olika tillfällen. Detta för att vi som entreprenör och du som kund ska känna full trygghet i projektet.
För renoveringsarbeten/ombyggnation åt privatkunder används de Allmänna bestämmelserna som finns med i Hantverkarformuläret – 17.
För uppförande eller tillbyggnad av hus åt privatkunder används ABS 18.

GARANTI OCH ANSVARSTID

Vad har jag som konsument för garanti när jag anlitar en entreprenör?

Konsumenttjänstlagen reglerar egentligen ingenting om garantier, det finns dock en regel i 59 § som vid ny- och tillbyggnad i praktiken ger 2 års garanti till dig som konsument. Konsumenttjänstlagen reglerar däremot alltid en ansvarstid på 10 år enligt 17 §.

Vad är skillnaden mellan garantitid och ansvarstid?

Skillnaden mellan garantitid och ansvarstid är att under garantitiden förutsätts entreprenören vara ansvarig för felet och det är entreprenörens ansvar att bevisa motsatsen om entreprenören är av annan uppfattning. Under ansvarstiden är det tvärtom upp till beställaren att visa att entreprenören ansvarar för felet.

Sammanfattningsvis:

– 2 års garanti vid ny- och tillbyggnad även kallat småhusentreprenad

– 10 års ansvarstid vid alla arbeten